Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Het bedrijventerrein Veerstalblok is verdwenen uit de provinciale toekomstplannen. Het terrein is uitgegumd op de provinciale kaarten van de Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland.

Lees het volledige krantenartikel.

Zuid-Holland lijkt definitief een streep te hebben getrokken door bedrijventerrein Veerstalblok. Het staat niet langer ingetekend op de kaarten die horen bij de Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit van de provincie.

Lees het volledige krantenartikel.

De komst van een bedrijventerrein in de polder Veerstalblok is definitief van de baan. De locatie blijft groen, zo laat wethouder Ria Boere van de gemeente Ouderkerk weten.

Lees het volledige krantenartikel.

De gemeente Ouderkerk wil nog altijd een bedrijventerrein aanleggen in polder Veerstalblok bij Gouderak.

Lees het volledige krantenartikel.

Over het Veerstalblok in Gouderak is een transportband gebouwd. Via de band wordt zand over de dijk aangevoerd voor de. aanleg van de Zuidwestelijke Randweg.

Lees het volledige krantenartikel.

Er is geen ruimte meer voor nieuwe bedrijventerreinen in de Krimpenerwaard. Minister Cramer (VROM) zei deze week dat de huidige terreinen mogen worden opgeknapt, maar dat het uit is met bouw van kleine bedrijventerreinen langs gemeentegrenzen.

Lees het volledige krantenartikel.

Stichting Groene Hart vindt het voornemen van de gemeente Ouderkerk om een bedrijventerrein aan te leggen in polder Veerstalblok een bedreiging voor de uitstraling van het Groene Hart.

Lees het volledige krantenartikel.

Een meerderheid van de Provinciale Staten heeft besloten dat de polder Veerstalblok wordt aangewezen als mogelijk bedrijventerrein.

Lees het volledige krantenartikel.

Bedrijventerrein Veerstalblok is van de baan. Voorlopig althans, want over vier jaar kan alsnog het besluit vallen om de polder tussen Gouda en Gouderak te gaan ontwikkelen. 'We moeten alert blijven. Hopelijk komt van uitstel uiteindelijk ook afstel.'

Lees het volledige krantenartikel.

Wat heeft de Statenfractie van de Christenunie/SGP deze week bezield om het Veerstalblokamendement in te dienen tijdens de vaststelling van het streekplan voor de Krimpenerwaard?

Lees het volledige krantenartikel.

Bedrijventerrein Veerstalblok mag in de komende vier jaar wellicht toch worden aangelegd. De mogelijkheid daartoe is althans opgenomen in het bestemmingsplan dat gisteren is aangenomen door de provinciale staten van Zuid-Holland.

Lees het volledige krantenartikel.

Voor bewoners van Gouderak is het vandaag een zwarte dag. Bedrijventerrein Veerstalblok kan in de komende vier jaar alsnog gerealiseerd worden. Daarnaast moeten agrariërs in de polders achter de IJsseldijk grotendeels het veld ruimen..

Lees het volledige krantenartikel.

Er komt voorlopig geen bedrijventerrein in de polder Veerstalblok. Die voorzichtige conclusie kan worden getrokken na de vergadering van de Statencommissie Streekplan Zuid-Holland Oost, die vorige week vergaderde over de streekplanherziening Krimpenerwaard.

Lees het volledige krantenartikel.

Er komt voorlopig geen bedrijventerrein in de polder Veerstalblok. Die voorzichtige conclusie kan worden getrokken na de vergadering van de Statencommissie Streekplan Zuid-Holland Oost, die dinsdag vergaderde over de streekplanherziening Krimpenerwaard.

De PvdA in de Staten blijft tegenstander van het bedrijventerrein. Woordvoerder Henk Letschert over wat hij, na alle commotie, ‘het V-woord’ noemde: ‘We hebben een strikt beleid om het Groene Hart open te houden. De ontwikkeling van een bedrijventerrein op die plek is niet wenselijk.’.

CDA en ChristenUnie/SGP waren minder uitgesproken, maar zijn niet van plan mee te werken aan een snelle realisering van Veerstalblok – ook al omdat dat vertragend zou werken voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg. CDA’er Theo Edel wil de reservering voor een bedrijventerrein handhaven, maar eerst de bedrijventerreinen in Bergambacht en Schoonhoven ontwikkelen, vervolgens de bestaande bedrijventerreinen herstructureren en pas dan, als er dan nog vraag is naar bedrijventerrein, een nieuwe locatie in te ontwikkelen. ‘Als daarvan over pakweg tien jaar sprake is, dan is Veerstalblok een logische optie.’.

De fracties van GroenLinks en SP spraken zich onomwonden uit voor het beleid van GS (geen bedrijventerrein). Oscar Dijkhoff (GroenLinks) herinnerde eraan dat Ouderkerk van alle Midden-Holland gemeenten al de meeste vierkante meters bedrijventerrein per inwoner heeft. Hij haalde uit naar de Ouderkerkse SGP, ChristenUnie, CDA en VVD die enerzijds hameren op het principe ‘afspraak is afspraak’ (en daarmee doelen op het convenant van 1994 tussen Gouda en Ouderkerk), maar zich alleen maar aan afspraken houden als het hen uitkomt – daarmee verwijzend naar het eenzijdig veranderen van het Intergemeentelijk Structuurplan Veerstalblok. De raden van Gouda en Ouderkerk hebben dat in april 2005 vastgesteld en daarbij de maximum milieucategorie voor bedrijven bepaald op 3. Een Ouderkerkse raadsmeerderheid maakte daar vorige week 4 van.

Dat laatste is een onhaalbare zaak, nu Gouda in een motie heeft aangegeven onverkort vast te houden aan milieucategorie 3. Een verplaatsing van het bedrijf Kruiswijk uit Vlist (milieucategorie 4) naar Veerstalblok is daarmee onmogelijk geworden, erkenden de verschillende Statenfracties.

Gedeputeerde Manita Koop (CDA) blijft voor het schrappen van het bedrijventerrein. ‘De Krimpenerwaard is het groene icoon van het Groene Hartbeleid, dat in de belangstelling staat van de samenleving en de Tweede Kamer. We mogen daar niet meewerken aan verrommeling. Dat staat in ons coalitieakkoord, dat vinden de ministers Cramer en Verburg en dat zegt ook onze eigen Provinciale Planologische Commissie. Veerstalblok is een casus voor de rol en de verantwoordelijkheid van de provincie. Het is de kunst om de tegenlobby te integreren in je afweging en vervolgens te durven je verantwoordelijkheid te nemen. En dat is, dat wij het Groene Hart voor de generaties na ons in stand moeten houden. Dan moeten we dus niet kiezen voor een bedrijventerrein op die locatie.’.

De Staten beslissen op 23 april definitief over het al dan niet opnemen van het bedrijventerrein in het Streekplan.

Op 1 april heeft de voltallige Goudse gemeenteraad besloten op 2 april een motie aan te nemen, waarmee ze het standpunt uit het in 2005 met de gemeente Ouderkerk overeengekomen Intergemeentelijk Structuurplan bevestigen dat geen bedrijven van milieucategorie 4 op Bedrijventerrein Veerstalblok worden toegestaan. De motie zal op 2 april worden aangenomen. De concepttekst van de motie met de aantekening dat ze door de voltallige raad zal worden aangenomen is door de griffie van de gemeente Gouda reeds op 1 april verzonden aan de leden van Provinciale Staten (alle fractievoorzitters en voorzitter en plv. van de commissie streekplanherziening).

Lees de volledige motie en de brief.

De bewoners van polder Veerstalblok, wonend aan de Middelblok, Veerstalblok en Gouderaksedijk, zijn niet blij met het besluit van de Ouderkerkse gemeenteraad om op het mogelijk aan te leggen bedrijventerrein Veerstalblok bedrijven toe te laten die in milieucategorie 4 vallen.

Lees het volledige krantenartikel.

Geacht college en raadsleden van de gemeente Gouda,

De bewoners van Buurtschap Stolwijkersluis maken zich ernstige zorgen.

Lees het volledige e-mailbericht.

De bewoners van polder Veerstalblok in Stolwijkersluis (Middelblok, Veerstalblok en Gouderaksedijk) zijn bezorgd over de kans dat in hun achtertuin bedrijven kunnen komen die milieuvervuilend zijn. De angst is ingegeven door het besluit van de gemeenteraad van Ouderkerk op het mogelijk aan te leggen bedrijventerrein Veerstalblok ook bedrijven in milieucategorie 4 (zware milieubelasting) toe te laten. In april geven de Provinciale Staten hun oordeel over het streekplan, waaruit het bedrijventerrein in polder Veerstalblok, tot genoegen van de bewoners, is geschrapt, zegt C. van der Horst, voorzitter van de bewonersvereniging Stolwijkersluis.

Lees het volledige krantenartikel.

De gemeenteraad van Ouderkerk heeft op 27 maart 2008 in een extra raadsvergadering een motie aangenomen, waarin staat dat op het bedrijventerrein Veerstalblok ook ruimte moet worden gecreëerd voor bedrijven in milieucategorie 4.

Lees de volledige motie.

De Goudse politiek moet zich actiever opstellen in de discussie over het bedrijventerrein in de polder Veerstalblok. Dat stelt de werkgroep Gouda - Krimpenerwaard.

Lees het volledige krantenartikel.

Bewoners van het buurtschap Stolwijkersluis in polder Veerstalblok, wonend aan Middelblok, Veerstalblok en Gouderaksedijk, hebben vorige week woensdag tijdens de rondrit van de leden van de Streekplancommissie van de Provinciale Staten door de Krimpenerwaard laten zien hoe zij denken over hun polder.

Lees het volledige krantenartikel.

Saturday the 18th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.