Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

In het AD Gouda verscheen op 20 februari een bericht dat er in de woonboerderij aan de Gouderakse Tiendweg een dierenpension zal worden gevestigd. Dit krantenbericht is erg voorbarig. De krant heeft zich slecht op de hoogte gesteld over de stand van zaken van dit idee en in ieder geval niet bij de gemeente Gouda of het wijkteam Stolwijkersluis geïnformeerd. Onderstaand een citaat van de reactie van de gemeente Gouda  aan het wijkteam.

"Ongetwijfeld heb je kennis genomen van de berichtgeving over Dierdorado in het AD van gisteren. De aanvraag omgevingsvergunning hiervoor is inmiddels binnen (31 januari), en momenteel wordt de aanvraag getoetst door de ODMH en de gemeente. Als alles compleet is verwachten we een zienswijze procedure te kunnen starten en zullen we een informatieavond houden. Uiteindelijke besluitvorming ligt bij de raad."

Aangezien de plannen van Dierdorado niet passen in het huidige bestemmingsplan is er een bestemmingsplanwijziging nodig. Daarvoor zal in ieder geval het wijkteam moeten worden geconsulteerd. Het wijkteam zal op basis van de mening van omwonenden in de wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan zeker een standpunt innemen, net als destijds is gedaan bij de plannen voor de vestiging van de ambulancepost aan de Gouderaksedijk.

Saturday the 18th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.