Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Het perceel van de voormalige Koudasfaltfabriek op de locatie Gouderaksedijk 32-34 is te koop aangeboden aan de gemeente Gouda. In het coalitieakkoord wordt gepleit voor een kansgerichte benadering bij nieuwe initiatieven, of ontwikkelingen in de stad. Ook biedt het mogelijkheden om samen met marktpartijen en de stad een visie te ontwikkelen op de toekomstige functie(s) van deze locatie zoals een pilot innovatief burgerschap of publiekprivate samenwerking. Daarom vraagt het college aan de raad advies over of dit perceel wel of niet aangekocht moet worden ook in het licht van de financiële positie van de gemeente.

Bron: Collegeberichten 17 februari 2015

Wednesday the 22nd. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.