Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu op grond van artikel 2.33 lid 2 sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken:

Koudasfalt B.V., revisievergunning (26 september 2012) voor het in werking hebben van een inrichting voor de productie van koud en warm asfalt op het perceel Gouderaksedijk 34, 2808 NG Gouda.

Lees het volledige krantenartikel.

Saturday the 18th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.