Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Een hotel op hoogte, met uitzicht op de stad en de Krimpenerwaard. Het 'Klimhostel' (twintig kamers) is een van de plannen van GOUDasfalt voor de voormalige asfaltcentrale. 'Daarmee krijgt het terrein 'smoel' en komt er reuring.'

Lees het volledige krantenartikel.

Stadskamperen of een originele overnachting in het Hostel op het terrein van Koudasfalt, een stadsstrand waar het in de zomermaanden goed toeven is, evenementen en een restaurant met groot dakterras met vrij uitzicht over de Goudse binnenstad en de Krimpenerwaard.

Lees het volledige krantenartikel.

Het terrein van Koudasfalt is verontreinigd, maar als de bodem onaangetast blijft, is er nauwelijks kans op verspreiding van gevonden stoffen.

Lees het volledige krantenartikel.

De gemeenteraad neemt pas begin volgend jaar een besluit over de aankoop van het terrein Koudasfalt.

Lees het volledige krantenartikel.

De Goudse schuldenlast van 325 miljoen euro is geen reden op voorhand de toeristische plannen voor Koudasfalt de nek om te draaien. De gemeenteraad wil op basis van alle feiten - financiën, bodemvervuiling, de plannen voor de nieuwe bestemming - een afweging maken voor het einde van het jaar.

Lees het volledige krantenartikel.

Gouda moet geen geld stoppen in Koudasfalt. Zelfs de 10.000 euro voor ondersteuning aan de initiatiefgroep GOUDasfalt moet worden geschrapt. 'Ze konden het plan zelf financieren. En het eerste wat ze doen, is bij de gemeente aankloppen om geld.'

Lees het volledige krantenartikel.

De twee initiatiefgroepen voor de ontwikkeling van Koudasfalt hebben om de tafel gezeten. Hans Convent, een van de betrokkenen, spreekt van het 'eerste verkennende gesprek'.

Lees het volledige krantenartikel.

Een celstraf zou volgens de Haagse politierechter op zijn plaats geweest zijn, maar Gouwenaar Mustapha T. (52) kon de rechtszaal gisteren toch verlaten met alleen een werkstraf van 200 uur.

Lees het volledige krantenartikel.

Wat vinden inwoners van hun woonplaats? Vandaag doet Marco Bakker zijn zegje. Bakker tekende en schilderde allerlei plekken in en rond Gouda. Het werk hangt de hele maand oktober in de Etalage van de Stad, de expositieruimte van het Huis van de Stad.

Lees het volledige krantenartikel.

Gouda Positief heeft zichzelf behoorlijk in de voet geschoten. De partij heeft onlangs een enquète gehouden in de Goudse binnenstad, waarbij mensen konden reageren op de kernvraag 'Moet de gemeente Koudasfalt kopen'.

Lees het volledige krantenartikel.

De kritiek op de geplande aankoop van het Koudasfalt-terrein door de gemeente Gouda zwelt aan. CU en CDA stelden recent kritische vragen aan het college en coalitiepartij Gouda Positief zegt nu ronduit 'nee' tegen het plan. 'Veel Gouwenaars hebben ons laten weten dat ze tegen zijn.

Lees het volledige krantenartikel.

Koudasfalt moet niet eerder worden aangekocht voordat er volledige juridische duidelijkheid is over de bodemvervuiling. Tot nu toe ligt het accent op de (recreatieve) ontwikkeling van het gebied, maar het CDA wil voorkomen dat het terrein later een molensteen wordt om de nek van Gouda.

Lees het volledige krantenartikel.

Buurtschap Stolwijkersluis verzet zich tegen de komst van een groot parkeervoorziening op het terrein van Koudasfalt.

Lees het volledige krantenartikel.

Bewoners van de Gouderaksedijk ervaren de weg voor hun huizen tegenwoordig als een rustpunt. Er rijdt nog wel verkeer, maar lang niet zoveel als jaren terug. Toen kon nog via de dijk richting Gouderak worden gereden en dan waren er nog de grote vrachtauto's van onder andere asfaltcentrale Koudasfalt.

Lees het volledige krantenartikel.

Strand, wandelboulevard, jachthaven, horeca, garageboxen en 360 betaald parkeerplaatsen, waarvan een deel kan worden gebruikt als evenemententerrein. In grote lijnen is dit de inhoud van het tweede burgerinitiatief voor de herontwikkeling van Koudasfalt. Woensdagavond werd  het plan door de initiatiefnemers Hans Convent, Jan Smit en Dick de Wit aan de Goudse politiek gepresenteerd.

Lees het volledige krantenartikel.

Het tweede plan herontwikkeling Koudasfalt doet je op het eerste gezicht watertanden. Wat een prachtige toevoeging voor de stad.

Lees het volledige krantenartikel.

Inhoudelijk gaat ze niet in op het plan dat binnenstadbewoners Jan Smit, Dick de Wit en Hans Convent hebben gemaakt voor Koudasfalt, maar het ontwerp heeft de interesse van wethouder Daphne Bergman.

Lees het volledige krantenartikel.

Zittend op een betonnen tribune aan de Hollandsche IJssel, genietend van de zon. Of parkeren en via een loopbrug binnen een paar minuten op de Markt staan. Het kan over een jaar of drie werkelijkheid zijn.

Lees het volledige krantenartikel.

Voor het terrein van Koudasfalt is een tweede plan ingediend. Dat voorziet in een strand, een parkeerterrein, horeca en een brug voor fietsers en voetgangers naar de binnenstad.

Lees het volledige krantenartikel.

Gouda moet afzien van de aankoop van het Koudasfalt-terrein, omdat dit een groot financieel debacle kan worden. Dat vinden de Goudse advocaten Godfried van Berkel en Harry Veenendaal.

Lees het volledige krantenartikel.

Als de gemeenteraad eind november instemt met het krediet om het terrein van de asfaltcentrale Koudasfalt aan te kopen, krijgt GOUDasfalt het alleenrecht om een plan te ontwikkelen voor de invulling van het terrein. Dat heeft het college van BenW besloten.

Lees het volledige krantenartikel.

Saturday the 18th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.