Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Het terrein van Koudasfalt wordt niet aangekocht door de gemeente. Een meerderheid van de raad vindt de financiële risico´s te groot.Wethouder Daphne Bergman heeft haar knopen geteld na een eerste beraadslaging van de gemeenteraad, gisteravond. Ze kondigde aan niet met een definitief voorstel te komen.

Lees het volledige krantenartikel.

Ook als de gemeente Gouda voorlopig niets doet met het terrein van Koudasfalt, moet jaarlijks fors in de buidel worden getast voor het beheer en onderhoud van het terrein.

Lees het volledige krantenartikel.

Keuze genoeg voor een nieuwe bestemming voor het terrein van Koudasfalt. Recreatieve projecten scoren het hoogst. 'Wij noemen het maar een initiatievenpark. Hier kan van alles,' zegt Paul Rietjens.

Lees het volledige krantenartikel.

Het perceel van de voormalige Koudasfaltfabriek op de locatie Gouderaksedijk 32-34 is te koop aangeboden aan de gemeente Gouda. In het coalitieakkoord wordt gepleit voor een kansgerichte benadering bij nieuwe initiatieven, of ontwikkelingen in de stad. Ook biedt het mogelijkheden om samen met marktpartijen en de stad een visie te ontwikkelen op de toekomstige functie(s) van deze locatie zoals een pilot innovatief burgerschap of publiekprivate samenwerking. Daarom vraagt het college aan de raad advies over of dit perceel wel of niet aangekocht moet worden ook in het licht van de financiële positie van de gemeente.

Bron: Collegeberichten 17 februari 2015

"Lange Arm" wordt hij genoemd. Wie naar de transportband op de zuidoever van de Hollandsche IJssel in Gouda kijkt, snapt de benaming onmiddellijk. De band staat stil, sinds Koudasfalt het een jaar geleden op deze plek voor gezien hield in Gouda.

Lees het volledige krantenartikel.

Saturday the 18th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.