Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Havenfront door Sjaak Kaashoek

Deze dagen staat Gouda weer geheel in het teken van de scheep­vaart. Met Gouda Haven­stad wordt op tal van manieren stilges­taan bij het belang van het vaar­wa­ter door en voor de stad. De stad dankt niet alleen haar naam – Gouda, Ter Gouw, Ter Goude, Golda – aan een vaar­weg, maar ook haar ontstaan dankzij de lig­ging op de plek waar de Hol­landse IJs­sel en de Gouwe samen­vloeien. Hon­derd­duizen­den schepen passeer­den in de loop der jaren de stad, aangezien alle bin­nen­vaartschepen (niet-zeewaardige schepen) die ‘bin­nen dune’ noord– of zuid­waarts door Hol­land voeren de stad moesten passeren. Zij betaalden niet alleen tol, maar moesten hier ook drie dagen stil­liggen en potvert­eren. Een groot deel van de stedelijke rijk­dom was hier­aan te danken. De Veer­stal, waar alle schepen moesten aan­meren die geschut moesten wor­den om vanaf de Hol­landse IJs­sel door – en na de aan­leg van de Mal­le­gatss­luis in 1574 om – de stad naar de Gouwe te varen, was het belan­grijk­ste ver­keer­sknoop­punt van de stad, waar vee­lal ook geladen en gelost werd als de goed­eren voor de stad zelf bestemd waren.

Lees verder op http://www.paulabels.nl/2015/06/het-havenfront-van-gouda-door-de-eeuwen-heen-getekend/

Krimpenerwaard is niet de meest voor de hand liggende naam voor de nieuw te vormen gemeente van Schoonhoven, Bergambacht, Vlist, Ouderkerk en Nederlk (K5). Dat betoogt althans de stichting Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (HEK) in haar voorjaarsnummer.

Lees het volledige krantenartikel.

Gemeente Vlist is voornemens per 1 januari 2014 nieuwe vaarregels op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening voor de wateren binnen de gemeente Vlist, met uitzondering van de Hollandse IJssel.

Lees het volledige krantenartikel.

Er komt een vaarverbod voor motorboten op wateren binnen de gemeente Vlist, met uitzondering van de Hollandse IJssel. Vanaf 1 januari 2014 mag er alleen gevaren worden met elektrisch, door wind- of spierkracht aangedreven vaartuigen tot een bepaalde afmeting. Met de stap voert de gemeente het vaarverbod dat tot 2010 van kracht was opnieuw in.

Lees het volledige krantenartikel.

Varend met publiek in een fluisterstille boerenschouw over de eeuwenoude polderwaterwegen om zo van de natuur en historische overblijfselen te genieten en dat met instemming van de boeren, dat is één van de doelstellingen van de stichting Veenvaren, opgericht in juni 2008 op initiatief van Jaap Jager.

Lees het volledige krantenartikel.

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik het plan om de Havensluis weer te openen een machtig goed plan vind.

Lees het volledige krantenartikel.

Een groot plateau met kleinschalige horeca, met daaronder een tweelaags parkeergarage voor maximaal 200 auto's. Met dit plan wil de werkgroep Gouda Sterk aan de IJssel het Veerstalgebied een nieuwe impuls geven.

Lees het volledige krantenartikel.

Ben en Diana van der Kaa uit de P.C. Bothastraat in Gouda lieten tien jaar terug hun tuin drie meter diep afgraven. Een bom? Geen moment aan gedacht. Niet handig, stelt de gemeente, die graag heeft dat mensen die gaan graven eerst laten onderzoeken of er een bom in de bodem ligt.

Lees het volledige krantenartikel.

Met de wind in de rug fietsen we door de Krimpenerwaard. Bij veel boerderijen staan nog borden met koeien erop en zelfs met ezels met laarzen aan en de boodschap dat de dieren graag droge voeten houden. Protesten tegen deels al weer teruggedraaide plannen om ook in de Krimpenerwaard een strook grond nat te maken als verbinding tussen natte natuurgebieden in Nederland. Door losse natuurgebieden aneen te schakelen, vergroot je de natuurwaarde enorm en krijgen ook verdwenen diersoorten als de otter weer een kans. In tegenstelling tot de koeien en ezels werd de weidevogels echter niets gevraagd.

Lees het volgende krantenartikel.

Omwonenden zitten niet te wachten op gebouwen van 35 meter hoogte langs de Hollandsche IJssel, in de buurt van de watertoren.

Lees het volledige krantenartikel.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pakt zes bruggen aan op de Lange Tiendweg, het Beijerschewegje en de Gouderakse Tiendweg in Gouderak. De bruggen verkeren in slechte staat.

Lees het volledige krantenartikel.

Vogelspotter Rudi Terlouw telde afgelopen weekend tijdens een wintervogeltelling precies 5621 vogels in de polder van Gouderak.

Lees het volledige krantenartikel.

Toeschouwrs die net even harder klappen dan normaal, chauffeurs die niet genoeg hebben aan één zakdoek en bijrijders die het laatste stuk van de route huilend doorbrachten; de twintigste en laatste Truckrun voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking bracht zaterdag heel wat emoties teweeg. "Ook bij mij", erkent organisator Egbert van der Veen onmiddellijk. "Er waren heel wat momenten waarop ik het even te kwaad had.".

Lees het volledige krantenartikel.

Voor de ongeveer 200 gehandicapte bijrijders is de jaarlijkse Truckrun door de Krimpenerwaard, die aanstaande zaterdag 22 september wordt gehouden, de dag van hun leven. Twintig jaar lang rijden grote glimmende trucks luid toeterend door de straten en over dijken. Langs de hele route staan mensen die zwaaien naar de voorbijgangers. Dit jaar is dat voor het allerlaatst want het doek valt voor de truckrun Krimpenerwaard.

Lees het volledige krantenartikel.

De jaarlijkse Truckrun voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten door de Krimpener- en Lopikerwaard staat weer voor de deur. Zaterdag 22 september is de twintigste én laatste editie.

Lees het volledige krantenartikel.

De jaarlijkse Truckrun voor gehandicapten trok zaterdag voor de negentiende keer luid toeterend door de Krimpener- en Lopikerwaard.

Lees het volledige krantenartikel.

Alweer voor de 19e keer vond de Truckrun plaats voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Een sliert van zo'n 150 versierde trucks reed door de Krimpenerwaard.

Lees het volledige krantenartikel.

19e Truckrun Krimpener- en Lopikerwaard

 

De negentiende Truckrun door de Krimpener- en Lopikerwaard is weer van start gegaan. De start was zoals altijd bij Promen in Stolwijkersluis en zojuist tussen tien en half elf is de 150 vrachtauto's lange stoet over de Gouderaksedijk richting Gouderak gereden.

De Waardse Truckers houdt op 18 september de achttiende Truckrun door de Krimpener- en Lopikerwaard.

Lees het volledige krantenartikel.

In de Krimpener- en Lopikerwaard wordt zaterdag 18 september de achttiende Truckrun voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten verreden. Een gesprek met de drijvende kracht achter de organiserende stichting De Waardse Truckers, Egbert van der Veen.

Lees het volledige krantenartikel.

Saturday the 18th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.