Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Havenfront door Sjaak Kaashoek

Deze dagen staat Gouda weer geheel in het teken van de scheep­vaart. Met Gouda Haven­stad wordt op tal van manieren stilges­taan bij het belang van het vaar­wa­ter door en voor de stad. De stad dankt niet alleen haar naam – Gouda, Ter Gouw, Ter Goude, Golda – aan een vaar­weg, maar ook haar ontstaan dankzij de lig­ging op de plek waar de Hol­landse IJs­sel en de Gouwe samen­vloeien. Hon­derd­duizen­den schepen passeer­den in de loop der jaren de stad, aangezien alle bin­nen­vaartschepen (niet-zeewaardige schepen) die ‘bin­nen dune’ noord– of zuid­waarts door Hol­land voeren de stad moesten passeren. Zij betaalden niet alleen tol, maar moesten hier ook drie dagen stil­liggen en potvert­eren. Een groot deel van de stedelijke rijk­dom was hier­aan te danken. De Veer­stal, waar alle schepen moesten aan­meren die geschut moesten wor­den om vanaf de Hol­landse IJs­sel door – en na de aan­leg van de Mal­le­gatss­luis in 1574 om – de stad naar de Gouwe te varen, was het belan­grijk­ste ver­keer­sknoop­punt van de stad, waar vee­lal ook geladen en gelost werd als de goed­eren voor de stad zelf bestemd waren.

Lees verder op http://www.paulabels.nl/2015/06/het-havenfront-van-gouda-door-de-eeuwen-heen-getekend/

Wednesday the 22nd. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.