Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

De Zuidwestelijke Randweg (ZWR) die deels over het grondgebied van de gemeente Ouderkerk loopt, is onveilig. Dat stelt de ANWB in een onderzoek naar de veiligheid van provinciale wegen in Zuid-Holland.

Lees het volledige krantenartikel.

Bewoners van het zuidelijk deel van de binnenstad zijn tevreden met de eisen die de provincie en de Raad van State het bedrijf Koudasfalt opleggen.

Lees het volledige krantenartikel.

De provincie plant 56.000 bomen en struiken in de Krimpenerwaard, in de omgeving van de vorig jaar aangelegde Zuidwestelijke Randweg.

Lees het volledige krantenartikel.

Bijna anderhalf jaar na opening van de nieuwe brug over de Hollandsche IJssel heeft de Provincie Zuid-Holland de naam Gouderaksebrug officieel gemaakt.

Lees het volledige krantenartikel.

De bussluis in het wegdek van het Veerstalblok wordt waarschijnlijk verwijderd. Het hoogheemraadschap overweegt om de dijk, direct na de laatste afrit aan de Gouderakse kant, te versmallen en in te richten als fietspad.

Lees het volledige krantenartikel.

Bussluis

Nadat in juni 2012 de Zuidwestelijke Randweg (ZWR) geopend is voor verkeer was de verwachting dat de Gouderaksedijk en het Veerstalblok verkeersluw zouden worden. Daartoe was een bussluis aangelegd op het Veerstalblok. Al gauw bleek dat er geen bus gebruik zou gaan maken van de bussluis, maar des te meer landbouwverkeer dat zich slecht houdt aan de voor haar geldende maximumsnelheid van 25 km/uur. Maar daar bleef het niet bij. De bussluis werd regelmatig door vandalen vernield, waardoor er van een belemmering voor het autoverkeer geen sprake meer was. Automobilisten konden de bussluis gewoon passeren en sluipverkeer via de dijk lag op de loer. Om die reden heeft Stichting Buurtschap Stolwijkersluis de provincie aangesproken op haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder, mede vanwege de toezeggingen die waren gedaan voor de aanleg van de ZWR dat de dijk verkeersluw zou worden.

Ondertussen is niet de provincie maar het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verantwoordelijk voor de bussluis en is het schap gaan zoeken naar oplossingen. Zij heeft gekozen voor de optie om, niet zoals de provincie had beloofd, de mogelijke oplossingen met de bewoners te inventariseren, maar eerst met andere partijen (gemeenten, provincie en hulpdiensten) uit de mogelijke  oplossingen één keuze te maken. De gekozen oplossing is, zoals het er nu naar uitziet, dat direct na de laatste afrit op de Veerstalblok de dijk ingericht wordt als fietspad waarbij de weg wordt versmald. Moeilijkheid is het feit dat landbouwverkeer deze 'sluis' eveneens moet kunnen passeren. De bussluis zelf zal komen te vervallen. De geschetste oplossing is afgelopen weken verder uitgewerkt, maar wat de stand van zaken momenteel is, is nog niet bekend.

Formele besluitvorming heeft dus ook nog niet plaatsgevonden. Realisatie kan pas daarna plaatsvinden.

Komende week wordt Stichting Buurtschap Stolwijkersluis geïnformeerd en daarna volgt nadere informatie op deze website. Voor dit gesprek zijn er de volgende aandachts- en zorgpunten:

  1. Welke opties zijn er afgevallen en waarom? Misschien waren ze voor bewoners wel uitermate geschikt.
  2. Wordt de bebording ter hoogte van de rotonde Stolwijkersluis ook verbeterd / verduidelijkt om foutrijders te voorkomen?
  3. Hoe wordt de uitvoering voor foutrijders, waar kunnen ze op een fatsoenlijke manier keren?
  4. Wat gebeurt er met het landbouwverkeer? Wordt er ook handhavend opgetreden tegen te hard rijden landbouwverkeer?
  5. Bewoners van Veerstalblok zijn inwoner van Gouderak. Door de afsluiting te plaatsen na de laatste afrit moeten deze bewoners met de auto circa 3 km omrijden om in Gouderak te komen. Wat vinden deze bewoners daarvan?

Wilt u reageren, stuur dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. via de knop op deze website (knop Contact rechtsbovenin).

Een jaar na de openstelling gaat de Zuidwestelijke Randweg al vier nachten dicht wegens onderhoud.

Lees het volledige krantenartikel.

Dat zoveel autoverkeer gebruik maakt van de Zuidwestelijke Randweg en de oude N207 over de Nieuwe Veestal/Rotterdamseweg mijdt, mag een wonder heten. Blauwe ANWB-borden geven negen maanden na de openstelling van de weg, nog steeds de oude route naar de rijkswegen aan.

Lees het volledige krantenartikel.

De bussluis in het wegdek van de Veerstalblok in Gouderak werkt niet goed. Er is een paal verwijderd waardoor autoverkeer nu probleemloos langs de sluis kan rijden.

Lees het volledige krantenartikel.

Gevaarlijke stoffen mogen mogen binnenkort niet meer via de bebouwde kom van Gouda naar de Krimpenerwaard worden vervoerd. De route gaat voortaan via de dit jaar geopende zuidwestelijke randweg, waardoor woonbuurten worden ontzien.

Lees het volledige krantenartikel.

Het Veerstalblok bij Gouda is nu nog en doorgaande weg, maar dat gaat snel veranderen. Vanaf dinsdag 12 juni sluit de provincie Zuid-Holland de weg af voor alle verkeer.

Lees het volledige krantenartikel.

 

Werkzaamheden Goudseweg

 

De Zuidwestelijke Randweg (ZWR) krijgt in Stolwijkersluis al behoorlijk wat invloed. Op de Goudseweg, bij de aan te leggen rotonde in de Schoonhovenseweg, is het een grote zandbak.

 

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft vijf hectare grasland verworven als eerste compensatie voor het verlies van een halve hectare natuur in de Veerstalblokboezem. Langs de rand van dit zeer waardevolle natuurgebied in de Krimpenerwaard wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg Gouda.

Lees het volledige krantenartikel.

Burgemeester en wethouders van Gouda maken bekend dat zij op 2 november 2010 het projectbesluit Fietsverbinding Zuidwestelijke Randweg hebben vastgesteld. Dit projectbesluit maakt in de toekomst de realisatie van een verbinding voor langzaam verkeer tussen de Gouderaksedijk in het noorden en de Gouderakse Tiendweg in het zuiden mogelijk.

Lees het projectbesluit.

 

De Zuidwestelijke Randweg (ZWR) gaat in augustus 2012 open voor verkeer. De aanleg begint in september, direct na de zomervakantie.

Lees het volledige krantenartikel.

Ouderkerk wil weer meepraten over aanleg van de Zuidwestelijke Randweg (ZWR). Ambtenaren gaan incidenteel bijeenkomsten bijwonen om 'een vinger aan de pols' te houden.

Lees het volledige krantenartikel.

De Ouderkerkse gemeenteraad gaat zich binnenkort, zonder het college van b en w, buigen over de voortgang van het Veenweidepact en de Zuid Westelijke Randweg (ZWR).

Lees het volledige krantenartikel.

Het definitief ontwerp

De provincie heeft het definitief ontwerp van de Zuidwestelijke Randweg gepresenteerd op 4 juli 2008 voor (maatschappelijke) organisaties en op 8 en 9 juli voor omwonenden en ondernemers langs de toekomstige weg.

Het definitief ontwerp (juli 2008) ziet er als volgt uit.

ZWR definitief ontwerp


Het detail van de rotonde in de Schoonhovenseweg ziet er als volgt uit:

Detail rotonde Schoonhovenseweg

 

Een beschrijving van het definitief ontwerp staat beschreven in de flyer, het verslag van 4 juli en van 9 juli.

Hoe nu verder?

In de komende maanden wordt het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt met een Programma van Eisen en in een bestek voor de te contracteren aannemers. Daar waar mogelijk en wenselijk worden de meegegeven aandachtspunten tijdens de presentatie van het Definitief Ontwerp aan (maatschappelijke) organisaties en aan omwonenden in deze uitwerking meegenomen. Het Definitief Ontwerp wordt in de tussentijd voor bestuurlijke goedkeuring aangeboden. Daarna starten de formele procedures, zoals de ruimtelijke ordeningsprocedure en het aanvragen van vergunningen. Ook breekt dan de periode van de formele inspraak aan.

De gemeente Ouderkerk weigert nog langer mee te werken aan de ontwikkeling van de ZuidWestelijke Randweg die Gouda via Gouderak verbindt met de Krimpenerwaard.

Lees het volledige krantenartikel.

De colleges van B&W van de gemeentes Gouda en Ouderkerk hebben besloten om geen wijzigingen door te voeren voor de Zuidwestelijke Randweg.

Lees het volledige krantenartikel.

Friday the 24th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.