Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

PrijsuitreikingOp 30 september 2015 heeft de Stolwijker Schutsluis in Gouda de HSSN-prijs 2015 gewonnen en is daarmee verkozen tot één van de meest waardevolle gerestaureerde sluizen. De HSSN-prijs 2015 is uitgereikt door de Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland (HSSN) aan de drie meest waardevol gerestaureerde sluizen die zijn opgeleverd in de periode september 2013 tot september 2014.
 
De Stolwijker Schutsluis is een Rijksmonument en één van de verst landinwaarts gelegen zeewaterkerende sluizen in een primaire waterkering. De sluis is gerestaureerd waarbij veel aandacht is uitgegaan aan het conserveren van de historische status. In 2011 is een begonnen met de werkzaamheden. In 2014 zijn de restauratiewerkzaamheden afgerond. Door de restauratie heeft de sluis weer haar oorspronkelijke functie als waterkerend kunstwerk in een primaire waterkering terug en kan ze weer worden gebruikt als schutsluis.

Voor het perceel Gouderaksedijk 1 is door Leen APK, momenteel gevestigd aan de Graaf Florisweg, een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Gouda. Leen APK, gespecialiseerd in 2CV's, wil op deze locatie graag een nieuw bedrijfspand bouwen. De eigenaar wil met zijn gezin gaan wonen in het woonhuis, dat nu al op het perceel staat. De plannen wijken af van het bestemmingsplan Stolwijkersluis. Wil er een vergunning verleend kunnen worden, dan zal de gemeenteraad een Verklaring van Geen Bedenkingen moeten afgeven.

Bouwtekening

Een groep bewoners van de Goudseweg en de Gouderaksedijk hebben diverse bezwaren, waaronder de afwijking van het bestemmingsplan, strijdigheid met het provinciaal beleid en de provinciale verordening Ruimte en het gemeentelijk beleid ten aanzien van het leefklimaat in Stolwijkersluis. Ook constateren zij problemen met de milieuzonering, geluidhinder en luchtkwaliteit.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vervanging van de brug over de Stolwijkerschutsluis, gelegen in de Gouderaksedijk. De planning is dat de brug begin oktober gereed is.

Artist impression nieuwe brug

Het Mirakel van de Sluis, een theatervoorstelling over en bij de Stolwijkerschutsluis, is uitverkocht. Twee weken na de start van de kaartverkoop zijn alle vijfhonderd kaarten weg. "Het is ongelooflijk hard gegaan. Dit voelt als een warme start", reageert Werner Trooster van Stichting Koude Start.

Lees het volledige krantenartikel.

Stichting Koude Start houdt op zaterdagavond 27 april een theatervoorstelling op locatie: het Mirakel van de Sluis, met in de hoofdrol de Stolwijkerschutsluis in Gouda. Deze brcht van eikenhout en ijsselsteen, poortwachter voor de Krimpenerwaard, is aanleiding en onderwerp van een avondvullende voorstelling, waarbij zowel de geschiedenis van de sluis als het leven van de onlosmakelijk met de sluis verbonden sluiswachter aan bod komen.

Lees het volledige krantenartikel.

Stichting Koude Start houdt op zaterdagavond 27 april een theatervoorstelling op locatie: het Mirakel van de Sluis, met in de hoofdrol de Stolwijkerschutsluis in Gouda. Deze brcht van eikenhout en ijsselsteen, poortwachter voor de Krimpenerwaard, is aanleiding en onderwerp van een avondvullende voorstelling, waarbij zowel de geschiedenis van de sluis als het leven van de onlosmakelijk met de sluis verbonden sluiswachter aan bod komen.

Lees het volledige krantenartikel.

Voor de honderden paardenliefhebbers in de Krimpenerwaard moeten er ruiterpaden komen vindt amazone Yvonne Boeren uit Ouderkerk. Nu is er in de streek geen één ruiterpad.

Lees het volledige krantenartikel.

Goudas 50+ Partij wil weten wat de gevolgen zijn van het niet doorgaan van de restauratie van de Stolwijkersluis nu er geen rijkssubsidie komt voor de renovatie.

Lees het volledige krantenartikel.

Friday the 24th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.