Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

PrijsuitreikingOp 30 september 2015 heeft de Stolwijker Schutsluis in Gouda de HSSN-prijs 2015 gewonnen en is daarmee verkozen tot één van de meest waardevolle gerestaureerde sluizen. De HSSN-prijs 2015 is uitgereikt door de Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland (HSSN) aan de drie meest waardevol gerestaureerde sluizen die zijn opgeleverd in de periode september 2013 tot september 2014.
 
De Stolwijker Schutsluis is een Rijksmonument en één van de verst landinwaarts gelegen zeewaterkerende sluizen in een primaire waterkering. De sluis is gerestaureerd waarbij veel aandacht is uitgegaan aan het conserveren van de historische status. In 2011 is een begonnen met de werkzaamheden. In 2014 zijn de restauratiewerkzaamheden afgerond. Door de restauratie heeft de sluis weer haar oorspronkelijke functie als waterkerend kunstwerk in een primaire waterkering terug en kan ze weer worden gebruikt als schutsluis.

Wednesday the 22nd. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.