Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Bouwen in Stolwijkersluis

 

Onderstaand overzicht geeft een beeld wat er zoal gebouwd en verbouwd is in de periode 1906-1950 in Stolwijkersluis. (Bron: Groenehart Archieven (zie tabel kolom GHA voor het betreffende inventarisnummer)).

Noot: van de vermelde kadastrale aanduidingen moet nog worden uitgezocht of ze binnen het gebied van Stolwijkersluis lagen.

 

JaarAdresKadasterGHAWat (wie)
1675 Veerstalblok - Bron

17 augustus 1675:

Oorkonders: Johan van Dam, schout, en Jan Brantse Moeyweer en Pieter Crijnen Boer, gezworenen.

Verkoper: Cornelis Huybertse, wonende te Gouda.

Koper: Leendert Goossense Lievenheer, wonende in het Veerstalblok.

Object: een huis en erf, op Stolwijkersluis in het Veerstalblok, strekkende van de hoge dijk tot de sloot toe (O = Harmen Heyndricxe Trist; W = Isbrant Ariense Ruyter). Koopsom: ƒ 200.

1925 Aan het Veerpad B2115 119 Bijbouw van een woon- en slaapkamer aan een bestaand woonhuis (J. Baas)
1927 Aan het Veerpad B83. 89, 1450, 2011 158 Bouw van een portaal (J. Stouthart)
1927 Aan de Weg en IJssel B2457 159 Bouw van een bergplaats (J.M. van Dam)
1927 Aan het Veerpad B2047 160 Vergroting van een werkplaats (Jac. Bos (schoenmaker))
1937 Goudsche Rijweg C1168 (ged.) 247 Bouw van een woonhuis (W. Muilwijk)
1938 A101 B1513 253 Bouw van een woonhuis (Jac. de Bruijn)
1941 B113 B2153 263 Herbouw van een afgebrande boerenwoning met veestalling (J.J. Boer)
1941 A55 A1548 264 Bouw van een tuinhuisje (H. Boers (rietmattenfabrikant))
1923 Gouderakse Tiendweg C35 100 Bouw van een woonhuis met stal (Jan Cornelis de Heer)
1924 Gouderakse Tiendweg C556 105 Bouw van een boerenwoning met stalling en hooiberg (H. van Drunen)
1926 Gouderakse Tiendweg (oud adres B250) C553 137 Bouw van een varkensschuur met wagenschuur (H. van Drunen (veehouder))
1948 Gouderakse Tiendweg (oud adres B204) C1153 312 Bouw van 2 houten hoenderhokken op betonvoet (A. Molenaar)
1935 Goudseweg C1012 229 Bouw van een dubbel woonhuis (Arie de Groot)
1935 Goudseweg C1012 230 Bouw van 16 dubbele woonhuizen (Arie de Groot)
1935 Goudseweg C1012 231 Bouw van een meubelfabriek (Cath. Hoogendoorn)
1935 Goudseweg C1012 232 Bouw van 2 dubbele en 2 enkele woonhuizen (Cath. Hoogendoorn)
1937 Goudseweg C1012 239 Bouw van een woonhuis met schuur (Joh. Bezemer)
1936 Goudseweg (oud adres: Stolwijkersluis) C1012 241 Bouw van een woonhuis (Jac. Maat)
1936 Goudseweg C1012 242 Bouw van een woonhuis met schuur (F.H. Kramer)
1938 Goudseweg C1177 254 Bouw van een woonhuis (J.P. Oskam)
1939 Goudseweg C1177 255 Bouw van een woonhuis met aangebouwde bergplaats (N. de Vrij)
1939 Goudseweg C1179 258 Bouw van een woonhuis (P. Mudde)
1944 Goudseweg (oud adres: Stolwijkersluis B272) C1107 280 Plaatsen van een deurkozijn en een balkon (C. Verkaik (kastelein))
1907 IJsseldijk (oud adres: Middelblok en Veerstalblok) B1668, 915 12 Bouw van een bouwmanswoning met koestal (A.J. Boogaerdt)
1908 IJsseldijk (oud adres: Veerstalblok) C309, 310, 311 19 Bouw van een woonhuis (D. Bak)
1909 IJsseldijk (oud adres: Veerstalblok) C423 24 Bouw van een woonhuis (D. Bak)
1909 IJsseldijk C920 27 Aanbouw aan een bestaand woonhuis van een woonkamer met privaat en een werkplaats (A. Prins (scheepsbouwer) en J. Prins (scheepsbouwer))
1910 IJsseldijk (oud adres: Middelblok en Veerstalblok) B1830, 1692, 1882 33 Bouw van een burgerwoonhuis, in de boomgaard tussen F. van Vliet en A. Pals (A. Stigtert)
1914 IJsseldijk (oud adres: Stolwijkersluis) C918 50 Afbraak van een woonhuis en herbouw van een woon- en winkelhuis (G. de Bruin)
1914 IJsseldijk (oud adres: Veerstalblok) C1009 52 Bouw van een woonhuis (Jan Halling (bouwman))
1914 IJsseldijk (oud adres: Gouderakse dijk) C372, 373 54 Bouw van een woonhuis met schuur (A. Molenaar)
1915 IJsseldijk (oud adres: Gouderakse dijk, Veerstalblok C306, 307, 308 57 Bouw van 3 arbeiderswoningen (G. Molenaar)
1915 IJsseldijk C663 58 Bouw van een stenen hoogspanningsschakelhuisje voor geleiding van elektriciteit uit de centrale der gemeente Gouda (Gemeente Lichtfabrieken Gouda)
1916 IJsseldijk (oud adres: Veerstalblok) C1027 61 Bouw van een woonhuis (B. van Dijk (tuinder))
1917 IJsseldijk C932 69 Bouw van een woonhuis (Nederhorst (NV tot Aanneming van Werken v/h H.J.))
1917 IJsseldijk C372, 373 71 Bouw van een woonhuis (Molenaar)
1919 IJsseldijk (oud adres: B114) C1001 80 Verbouw van een pakhuis tot 2 woonhuizen (C. Koolmees)
1923 IJsseldijk C219 101 Bouw van een woonhuis (D. Bak)
1924 IJsseldijk (oud adres: Gouderaksedijk, B139) B815 106 Bouw van een koestal en wringhuis (G. Kloot)
1925 IJsseldijk (oud adres: Gouderakse Dijk) A1410 112 Bouw van een schuur (M. van der Starre)
1925 IJsseldijk C220 114 Bouw van een schuur (P.C. de Jong)
1925 IJsseldijk C220 115 Bouw van een woonhuis (P.C. de Jong)
1926 IJsseldijk (oud adres: wijk B, ten oosten van het Beijerschewegje) C46 129 Bouw van een boerenwoning met hooiberg en veestalling (A. Halling)
1926 IJsseldijk C1057 130 Bouw van drie varkenshokken met uitlopen (P.C. de Jong)
1926 IJsseldijk (oud adres: Stolwijkersluis) C1109 131 Uitbreiding van een opslagplaats voor petroleum (Pure Oil Company of Holland)
1926 IJsseldijk C1063 135 Bouw van een varkensschuur (Machiel van Dam (landbouwer))
1926 IJsseldijk C1121 136 Bouw van een schuur (Machiel van Dam (landbouwer))
1926 IJsseldijk (oud adres: B180) C1006 140 Bouw van een schuur bij 2 bestaande schuren (Abraham Boer (landbouwer))
1926 IJsseldijk C1057 142 Bijbouw van varkenshokken met uitlopen aan een bestaande schuur (P.C. de Jong)
1926 IJsseldijk C1064 143 Bouw van een schuur met uitloop (Machiel van Dam (landbouwer))
1926 IJsseldijk C1057 150 Bouw van varkenshokken met uitlopen (P.C. de Jong (landbouwer))
1926 IJsseldijk (oud adres: B183) C1050 153 Bouw van varkenshokken met uitloop (A. Molenaar (tuinder))
1926 IJsseldijk C993 154 Bouw van een woonhuis (P.J. Hubregtse)
1926 IJsseldijk C496, 497, 944 155 Bouw van een burgerwoonhuis (P.T. Schouten)
1926 IJsseldijk C1109 156 Bijbouw van een pomphuisje tegen de achtergevel van de autobergplaats (Pure Oil Company of Holland)
1927 IJsseldijk C800 161 Bouw van een woon- en winkelhuis (J.J. Speksnijder (winkelier))
1927 IJsseldijk (oud adres: wijk B) C573 173 Bouw van een dubbel woonhuis (C. van der Hee)
1928 IJsseldijk (oud adres: B184) C90 177 Bouw van een schuur (C. Blom)
1929 IJsseldijk (oud adres: IJseloord B162) C150 188 Verbouw van een veestalling (Adr. Matze)
1929 IJsseldijk (huidig adres: Gouderaksedijk 73) C1075 191 Bouw van een schuur (Jan van der Hee)
1930 IJsseldijk C333 195 Bouw van 2 varkenshokken met uitlopen (L. van der Eijk)
1930 IJsseldijk C1005 199 Bouw van een schuurtje (D. Bak)
1931 IJsseldijk C817, 1092 202 Bouw van een schuur (A. de Groot)
1933 IJsseldijk C682 209 Bouw van een bergplaats voor een auto (fa. H. van Vlaardingen (Scheepswerf))
1933 IJsseldijk C830, C831 212 Bouw van een woonhuis (Nederhorst (NV tot Aanneming van Werken v/h H.J.)
1934 IJsseldijk (oud adres: Stolwijkersluis) C1109 220 Bouw van een kantoor in een garage (American Petroleum Company)
1935 IJsseldijk C496, 497, 888, 945, 890 (ged.) 222 Bouw van 2 arbeiderswoningen (P.T. Schouten)
1935 IJsseldijk C496, 888, 945, 890 234 Bouw van een dubbel woonhuis (P.T. Schouten)
1936 IJsseldijk C72 236 Bouw van een varkensschuur met veestalling en wagenschuur (Arie Jacobus Halling)
1937 IJsseldijk C72 237 Bouw van een woonhuis met koeienstal (A. Halling)
1937 IJsseldijk (huidig adres: Gouderaksedijk 73) C1075 238 Bouw van een landhuis met schuurtje (H. van der Broek sr)
1938 IJsseldijk (oud adres: B204) C1150 250 Bouw van een bijkeuken (A. Molenaar (tuinder))
1940 IJsseldijk (oud adres: B255) C1158 259 Inwendig verbouw van een woonhuis (C. Hoogendoorn)
1942 IJsseldijk (oud adres: B220) C682 266 Bouw van een houten woonkeet voor tijdelijke bewoning (fa. H. van Vlaardingen (scheepsbouw- en reparatiewerf 'Kromhout'
1942 IJsseldijk (oud adres: B261) C1222 (ged.) 268 Gedeeltelijke vernieuwing van een woonhuis (K. Jongeneel en G.F. IJsselstijn)
1944 IJsseldijk C896, 1004 274 Herbouw van een landbouwschuurtje (L. v.d. Heuvel)
1944 IJsseldijk (oud adres: B194) C1117 275 Vernieuwen van een schuur (J. de Jong)
1946 IJsseldijk (oud adres: B128, 129, 130, 131) C2079, 2080, 2081 286 Verbouw van 4 woningen in 2 woningen (L. Markus)
1946 IJsseldijk (oud adres: B238) C959 291 Verbouw van een woonhuis (kookruimte op de bovenverdieping, balkon aan de achterzijde) (A. Luyt)
1947 IJsseldijk (oud adres: Stolwijkersluis) - 295 Maken van een nieuw betonnen brugdek ter vervanging van een ophaalbrug over de schutsluis (Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard)
1947 IJsseldijk (oud adres: B220) C966 296 Bouw van een loods (fa. H. van Vlaardingen)
1948 IJsseldijk (oud adres: B210) C1089, 1110, 1111 304 Bouw van een houten kantoor op stenen voet (Johannes Gerardus Wortelboer & Co (scheepswerf))
1948 IJsseldijk C1241 310 Uitbreiden van de hout- en scheepmakersloods en storten van keermuren (fa. H. van Vlaardingen (scheepsbouw- en reparatiewerf 'Kromhout'
1949 IJsseldijk C1215 333 Bouw van een transformatorstation (N.V. Koudasfaltfabriek)
1949 IJsseldijk (oud adres: B225) C1240 334 Bouw van een schuurtje (fa. H. van Vlaardingen (scheepswerf 'Kromhout'))
1950 IJsseldijk (oud adres: B232) C1239 337 Verbouwing en uitbreiding van het kantoor (J. van Vlaardingen)
1950 IJsseldijk (oud adres: B237) C1043 340 Bouw van een varkensschuur achter de boerderij (A. v.d. Berg)
1950 IJsseldijk (oud adres: B247) C850 349 Bouw van een bergplaatsje (A. Schilt)
1906 Stolwijkersluis C538 7 Inwendige verbouwing van een bouwmanswoning (Frans van Vliet (veehandelaar))
1908 Stolwijkersluis C955 15 Bouw van 2 arbeiderswoningen (J. de Bruij Johzn)
1908 Stolwijkersluis (oud adres: B114) C878 18 Bouw van een woonhuis en verbouw van een bestaand perceel tot pakhuis (Firma H. Lambert & Zn)
1910 Stolwijkersluis (oud adres: B114) C878 35 Herstel van de brandschade en uitbreiding van een pakhuis (Firma H. Lambert & Zn)
1919 Stolwijkersluis C878 79 Verbouw van een pakhuis tot woonhuis (T.D. Both)
1922 Stolwijkersluis C1098 92 Gedeeltelijke wederopbouw van de afgebrande olieslagerij om te dienen als bergplaats voor petroleum (Pure Oil Company of Holland)
1923 Stolwijkersluis C1102 99 Verbouw van een pakhuis in 3 woonhuizen (W. de Groot)
1950 Stolwijkersluis (oud adres: B276) C1231 345 Uitbreiden van de bestaande meubelfabriek (A. v.d. Neut)
1906 Veerstalblok (oud adres: B97) C943 4 Maken van een nieuwe kap op een woonhuis (Arie de Leeuw)
Wednesday the 22nd. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.