Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Introductie

 

De chronologische historie van Stolwijkersluis is op een rijtje gezet.

DatumGebeurtenis
1300
 
1325 Vermelding van een voetveer naar de Veerstal in Gouda
24 maart 1370 Jan van Blois geeft toestemming voor de aanleg van een vrije watergang naar de IJssel (Stolwijkersluis) over zijn grondgebied
31 december 1371 Jan van Polanen geeft toestemming voor de aanleg van een vrije watergang naar de IJssel (Stolwijkersluis) over zijn grondgebied
1377 Stolwijkersluis leidt een zelfstandig bestaan
1400
 
28 december 1467 Vermelding van Schaapjeszijde
1471 Haastrechtse Brug gebouwd op kosten van de stad Gouda
1500
 
1600
 
1657 Geschil tussen Gouda met Gouderak over het tappen van bier binnen 1/4 mijl van Gouda, uit concurrentieoverwegingen is het niet toegestaan bier te tappen of te brouwen rondom Gouda
5 maart 1663 Gouda wordt door koop ambachtsheer van Gouderak voor twaalfduizend ponden. De officiële koopakte dateert van 20 maart 1663 en is ondertekend door raadspensionaris Johan de Witt
1700
 
18 maart 1721 Rechtszitting tegen verdachte Kees Mul in het Regthuys over een dodelijke steekwond van Cornelis van Schie, molenaar van de Gouderakse korenmolen (bron: De Moortse moordenaar)
1800
 
26 juli 1815 Slager Leendert Huurman wordt veroordeeld tot 3 dagen gevangenisstraf omdat hij een bediende van de stedelijke belastingen bij de Haastrechtse Brug verhinderd had een daar passerende vrouw te fouilleren en later op de dag twee bedienden van de stedelijke belastingen (Frans van Romen en A. van der Swalm) had uitgescholden (Bron: Groenehart Archieven)
31 mei 1848 Gouda verkoopt de ambachtsheerlijkheid aan Willem Jacobus Fortuyn Drooglever
1850 Eerste scheepswerven ontstaan in Stolwijkersluis
7 januari 1857 Het brandspuithuis openbaar verkocht
1888 Bouw gietijzeren ophaalbruggen door ijzergieterij 'De Prins van Oranje' (o.a. brug bij Gietijzeren ophaalbrug Gouderakse Tiendweg)
1889 Bouw van een gietijzeren ophaalbrug over de Stolwijker Schutsluis
1900
 
1910 Rietmattenmakerijen ontstaan in Stolwijkersluis
16 november 1914 Eerste rit van de stoomtram van Gouda naar Schoonhoven
1915 Scheepswerf Kromhout van H. van Vlaardingen vestigt zich. De werf wordt beschreven in de roman Scheepswerf De Kroonprinces van Herman de Man uit 1936
1916 De IJsseldijk wordt opgehoogd, voor de werkzaamheden gebruikte men een treintje met kiepkar
1916 Verhuizing van Scheepswerf van Vlaardingen naar Stolwijkersluis
1926 Het voetveer van Stolwijkersluis naar de Veerstal in Gouda wordt opgeheven.
1931 Het bedrijf Koudasfalt wordt opgericht.
1936 Er worden meubelfabrieken opgericht in Stolwijkersluis
29 oktober 1937 Rietmattenfabriek H. Boers brand af, de schade bedraagt 50.000 gulden
10 mei 1940 Een Duitse Ju-52 stort neer in de polder Middelblok
26 april 1941 Brand in de boerderij van N. Boer aan de Gouderaksedijk. De brand slaat over naar Veehouder P.H. de Vries. Beide boerderijen branden in hun geheel uit, waardoor elf personen dakloos worden
23 augustus 1942 Laatste rit van de stoomtram van Gouda naar Schoonhoven
1945 Oprichting Plateelbakkerij Flora
1946 Opheffing tol bij Haastrechtse Brug
1947 Aanleg van een betonnen brug over de Stolwijker Schutsluis
1 januari 1952 Polder Middelblok en Veerstalblok worden opgeheven en gevoegd bij de polder Stolwijk
1955 Kattendijksblok- en Veerstalblokboezem aangekocht door het Zuid-Hollands Landschap
1 februari 1964 Stolwijkersluis bij Gouda gevoegd
1980 Verhuizing Plateelbakkerij Flora naar Hardenberg (Overijssel)
1990 De Stolwijker Schutsluis aangewezen als Rijksmonument
2000
 
Friday the 24th. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.