Zonnedauw Sluiswachter Jo Anker Zon in de polder Stolwijker Schutsluis

Introductie

 

De historie van Stolwijkersluis op een rijtje aan de hand van oude krantenberichten.

Bron voor alle krantenberichten in dit overzicht: Groene Hart Archieven.

Spring naar Rijnbode, Rijnlandsche Courant

 

DatumGebeurtenisKlik
Rijnbode
 
5 juli 1874 Hooi winnen is belangrijk in Stolwijkersluis. Klik
15 april 1877 C.F. van den Berg uit Stolwijkersluis heeft de eerste grasboter aan Z.M. de Koning aangeboden. Klik
12 september 1880 Een landbouwer uit Berkenwoude, die kaas heft gebracht in Stolwijkersluis, verongelukt dodelijk op zijn terugweg. Klik
16 september 1888 In het Koffiehuis van de heer Van den Bergh in Stolwijkersluis word teen Bouwmanswoning met land geveild. Klik
27 april 1890 C. Verhoef (van nabij Stolwijkersluis) is deskundige voor de verzekeringen van Onderlinge Veeverzekering-Maatschappij “De Hoeksche Waard” te Oud-Beierland. Klik
6 juli 1890 C. van den Hoed uit Stolwijkersluis heeft ingeschreven voor het maken van keerdeuren en draaien voor een sluis bij Reeuwijk. Het werk is echter niet aan hem gegund. Klik
17 augustus 1890 Wielrenvereniging “De Antiloop” uit Gouda organiseerde op 13 augustus 1890 een wegwedstrijd, die startte bij Café v.d. Bergh in Stolwijkersluis. Ook de finish was in Stolwijkersluis. Klik
21 februari 1892 Het echtpaar Vromans uit Stolwijkersluis is 40 jaar getrouwd. Klik
18 juni 1893 Echtpaar Van der Vlist dankt allen die op 4 juni belangstelling hebben gegeven. Klik
12 juli 1893 In het Koffiehuis van C.F. van den Bergh zal een Houtkooperij en Stoom-Houtzagerij met woonhuis openbaar worden verkocht. Klik
23 juli 1893 Nader bericht over de openbare verkoop van de Houtkooperij en Stoom-Houtzagerij. Klik
14 maart 1894 Openbare verkoop van houtwaren in Stolwijkersluis. Klik
20 februari 1895 C.F. van den Bergh zoekt voor zijn Café „Stolwijkersluis” een burgermeisje. Klik
23 juni 1895 C.F. van den Bergh laat zijn Koffiehuis met woning en bijbehorende zaken openbaar verkopen. Klik
1 april 1896 C.W. den Hoet (eerder ook C. van den Hoed genaamd) heeft ingeschreven op de bouw van een kerkgebouw en consistorie voor de Nederlands Hervormde gemeente in Boskoop. Het werk wordt hem niet gegund. Klik
31 maart 1897 C.W. den Hoed (eerder ook C.W. den Hoet en C. van den Hoed genaamd) krijgt opdracht de kerktoren in Haastrecht te vernieuwen. Klik
25 augustus 1897 Met een wagen met stro op pad van Stolwijkersluis naar Haastrecht. Klik
22 juni 1898 C.W. den Hoed heeft ingeschreven op de bouw van een kerkgebouw, pastorie en kosterswoning voor de Gereformeerde gemeente in Bodegraven. Klik
16 november 1898 De zuivelconsulent voor Zuid-Holland zal een voordracht houden bij Christensen in Stolwijkersluis over veeveredeling en zuivelopbrengst. Klik
6 september 1899 R. Slangen, eigenaar van een hoef- rijtuig- en scherpsmederij, biedt het geheel met woonhuis te koop aan. Klik
16 september 1900 Waardering voor het bestraten van de dijk van het dorp tot aan Stolwijkersluis. Klik
3 juli 1901 Rijks-veearts Van de Stolpe bericht van zijn verhuizing uit Stolwijkersluis. Klik
28 december 1902 Stoomzagerij “De Hoop” adverteert voor haar producten. Klik
7 oktober 1903 F. Christensen laat weten de vervoerstarieven te hebben moeten verhogen omdat voer duurder is geworden. Klik
16 april 1905 Openbare verkoping van waarschijnlijk het hele hebben en houwen (boelhuis = openbare verkoping van inboedel) van Gerrit Vermond aan de Gouderakschen Dijk te Stolwijkersluis. Klik
5 september 1906 In het koffiehuis van F. Christensen vindt er een openbare verkoping plaats van steenfabriek “De korte Snelle”te Gouderak. Klik
23 september 1906 In het koffiehuis van F. Christensen vindt er een openbare verkoping plaats van een Bouwmanswoning met wei- en hooiland aan de Goudschen Weg te Stolwijkersluis. Klik
7 oktober 1906 Nader bericht over de openbare verkoping van de Bouwmanswoning met wei- en hooiland aan de Goudschen Weg te Stolwijkersluis. Klik
17 maart 1907 De Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren berichten van een aangenomen motie. J. van den Berg uit Stolwijkersluis is lid van deze vereniging. Klik
1 mei 1907 Mej. Slegt van Veen uit Stolwijkersluis is op zoek naar een dienstbode. Klik
14 juli 1907 In het koffiehuis van F. Christensen zal een Bouwmanswoning met wei- en hooiland in het openbaar worden verkocht. Klik
6 oktober 1907 Wed. C. van Hoorn uit Stolwijkersluis is op zoek naar een dienstbode, liefst “uit den Boerenstand”. Klik
20 september 1908 J. Verburg uit Stolwijkersluis zoekt een klompenmakersknecht (een boorder). Klik
28 juli 1912 J. Verburg uit Stolwijkersluis zoekt twee klompenmakersknechten (een hakker en een boorder). Klik
26 juni 1915 Stolwijkersluis heeft last gehad van onweer. Telefoonverbindingen waren verstoord en er was schade aan het perceel van de heer Lambert en brand in de paardenstal van de heer P. de Jong. Klik
18 september 1915 Mej. C.B. Verburg uit Stolwijkersluis biedt zich aan als pianiste. Klik
6 oktober 1915 H.M. de Koningin nam in Stolwijkersluis een defilé af van hetr regiment grenadiers met het 31e landweerbataljon. Klik
16 augustus 1916 De dief van 4000 gulden uit de brandkast van de firma Wed. Slingerland te Stolwijkersluis is bekend. Klik
12 mei 1917 F. Christensen komt met zijn rijtuig in aanrijding met de trein uit Schoonhoven. Klik
3 november 1917 Er is brand geweest bij de stoomoliefabriek van H. Lambert & Zn. Klik
22 maart 1924 Bij Café Christensen in Stolwijkersluis zal een paardenmonstering plaatsvinden. De paarden zijn benodigd voor “militairen dienst” (Eerste Wereldoorlog). Klik
8 augustus 1925 Bij Café Christensen in Stolwijkersluis zal wederom een paardenmonstering plaatsvinden. De paarden zijn benodigd voor “militairen dienst” (Eerste Wereldoorlog). Klik
7 maart 1934 Verslag van een protestvergadering over de autobusdiensten rond Gouda. B. Blom uit Stolwijkersluis wordt genoemd, maar niet duidelijk is of deze Blom dezelfde Blom is, die voorzitter is van de afdeling Gouda van de Ned. Bond van Autobusdienstondernemers. Klik
20 juni 1938 D. Pols uit Stolwijkersluis heeft ingeschreven op levering van grind. Klik
Rijnlandsche Courant
 
18 januari 1913 Onbestelbare brieven op het postkantoor. Klik
21 juni 1913 Paardenmonstering in Stolwijkersluis, omdat voor de Eerste Wereldoorlog paarden nodig waren. Klik
1 augustus 1914 Kermis in Stolwijkersluis, een “middeleeuwsch monster”. Klik
26 september 1914 Prins Hendrik wordt in Stolwijkersluis ontvangen door het Roode Kruis, afdeeling Gouda voor een bezoek aan de hospitalen in Gouda. Klik
26 juni 1915 Onweer teistert Stolwijkersluis. Klik
Wednesday the 22nd. Stichting Buurtschap Stolwijkersluis © 2015.